Dataskyddspolicy / integritetspolicy – NätFinans.se v. 29.4.2024

Allmänt

NätFinans är en tjänst baserad i Finland som hjälper till med att erhålla lån. Vi vidarebefordrar din låneansökan till en låneförmedlare som sedan konkurrerar med olika banker och finansbolag på dina vägnar. NätFinans främjar låneförmedlingstjänster, inklusive men inte begränsat till: Axo Finans AB, Sambla AB, Enklare Ekonomi Sverige AB, Zmarta AB och Klara Lån Sverige AB. Vi kan också dela dina uppgifter med andra partners för att jämföra olika banker. Dessutom underlättar vi processen för din låneansökan genom att jämföra olika banker och finansbolag och erbjuda värdefulla finansiella insikter.

NätFinans är ett varumärke som ägs och förvaltas av ett finskt företag som heter Draivi Media Oy. Draivi Media Oy är dedikerat till att skydda användarnas integritet på webbplatsen https://www.natfinans.se/. Detta åtagande är i linje med Förordningen (EU) 2016/679 från Europaparlamentet och rådet den 27 april 2016 (allmänna dataskyddsförordningen, ”GDPR”), den finska dataskyddslagen (1050/2018) och andra relevanta lagar såsom den svenska dataskyddslagen (Dataskyddsförordningen).

Denna integritetspolicy (”policy”) förtydligar vilken typ av information vi samlar in när du använder vår tjänst, vår metod för att använda dessa uppgifter, och dina rättigheter gällande dessa uppgifters lagring och hantering.

Syftet med denna policy är att ge klarhet kring vilken typ av information vi extraherar från användare av vår webbplats (”användare”, ”du”), metoderna som tillämpas vid bearbetning av dessa uppgifter och omständigheterna under vilka dessa uppgifter kan avslöjas för tredje part. Vår praxis gällande cookies som används på vår plattform och på tredjepartswebbplatser behandlas också i detalj. Det är viktigt att du noggrant läser igenom denna integritetspolicy. Att engagera dig med vår webbplats innebär att du samtycker till villkoren i denna policy och behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med dess bestämmelser.

När du använder vår tjänst godkänner du därmed bestämmelserna i denna policy. Ditt engagemang innebär också ditt uttryckliga samtycke till att vi får samla in, hantera och avslöja dina uppgifter, i enlighet med riktlinjerna i denna policy. Om du inte vill samtycka till dessa villkor skulle det göra dig obehörig för våra marknadsundersökningar, forskningsaktiviteter och tävlingar.

Det är avgörande att notera att denna integritetspolicy inte gäller oberoende tjänster, inklusive tredjepartstjänster till vilka uppgifter kan delas i enlighet med bestämmelserna i denna policy.

I denna integritetspolicy kommer vi att täcka följande:

1. Vilken information och data vi samlar in

2. Hur vi samlar in information

3. Hur vi använder insamlad information

4. Med vem vi delar information och varför

5. Hur länge vi behåller information

6. Direktmarknadsföring

7. Särskild anmärkning om barns integritet

8. Hur vi skyddar data

9. Uppdateringar eller ändringar av integritetspolicyn

10. Cookies

11. Kontaktinformation

1. Vilken information samlar vi in?

Data du tillhandahåller & personuppgifter: Vi kan begära information från dig som kan användas för att identifiera dig, särskilt i samband med de marknadsundersökningar, forskningsprojekt, marknadsföringstävlingar och tävlingar vi erbjuder. Sådan information kan inkludera din IP-adress, tidsstämpel, enhetsdata, källa, e-postadress, förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, adress, postnummer, stad, telefonnummer, ID-nummer och alla svar du ger på föränderliga frågor.

Data vi samlar in automatiskt: Vi samlar automatiskt in viss information om dig när du använder vår tjänst. Denna information kan inte kopplas till dina personuppgifter. Icke-personliga data inkluderar, men inte begränsade till, information om den enhet du använder, detaljer om webbläsarversionen, annan teknisk information, användningsstatistik och information om de tjänster som ledde dig till vår tjänst. Till exempel kan vi registrera språkversioner, besökstider och klick.

2. Hur vi samlar in information och den rättsliga grunden

Vi samlar in personuppgifter som du själv tillhandahåller och automatiskt erhållna data från din enhet med hjälp av vanliga verktyg i branschen, såsom cookies, identifikatorer, webbanalysverktyg och liknande teknologier.

Vi kan samla in information om din enhet genom cookies. Vi kan lagra och behålla data som samlats in genom cookies för de ändamål som anges nedan.

Du kan blockera användningen av cookies i din webbläsare eller operativsystem, men detta kan påverka användbarheten och användarupplevelsen av vår tjänst. Vi använder data som samlats in genom cookies och liknande teknologier för att förbättra kvaliteten och designen på tjänsten. Dessa teknologier gör det till exempel möjligt för dig att undvika att mata in ditt användarnamn, lösenord och andra personliga val varje gång du använder tjänsten. Vi kan anpassa din användarupplevelse, spåra din användning och skapa användningsstatistik för din användning av tjänsten.

Grund för insamling av dina data – Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, kontraktsmässiga skyldigheter, lagliga krav eller våra legitima intressen.

3. Hur vi använder insamlad information

  • Vi svarar på dina frågor, feedback eller förfrågningar.
  • För direktmarknadsföring, telemarknadsföring och e-postmarknadsföring enligt beskrivningen nedan.
  • Vi riktar och anpassar våra erbjudanden och annonser.
  • Vi kan kommunicera med dig (via e-post, telefon etc.).
  • Vi löser tvister och övervakar våra rutiner, som att undersöka möjligt missbruk, i enlighet med gällande rutiner, lagar och regler.
  • Vi genomför användarforskning, teknisk diagnostik, analys och statistik.
  • Vi tillhandahåller ytterligare tjänster och specialerbjudanden som kan vara av intresse för dig.
  • Vi upptäcker, förebygger och hanterar bedrägeri och tekniska problem.

4. Med vem vi delar information och varför

Tjänsteleverantörer: Vi delar dina data, inklusive personuppgifter, med våra partner och tredjepartstjänsteleverantörer som är auktoriserade att använda uppgifterna för de ändamål som beskrivs ovan eller med partner som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. kundservice, kampanjgenomförande, marknadsföringsstöd, teknisk support, analys etc.).

Om du har tillhandahållit oss din e-postadress (eller annan kontaktinformation) kan vi dela den med våra marknadsföringspartner eller andra partner så att de kan skicka dig uppdateringar om kampanjer och erbjudanden. Data delas i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsterna som beskrivs i denna integritetspolicy. Genom att använda tjänsterna accepterar du att dina personuppgifter kan lagras, användas och avslöjas till pålitliga tredje parter enligt villkoren i denna integritetspolicy.

Personuppgifter kan överföras utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om EU-kommissionen inte har fastställt, i enlighet med direktiven från Europaparlamentet och rådet, att ett land utanför EU eller EES-området, där personuppgifter överförs, garanterar en tillräcklig nivå av dataskydd, kommer överföringen av personuppgifter utanför EU och EES-områdena att vara föremål för EU-kommissionens godkända modellavtalsklausuler.

Annan datadelning: Vi kan dela dina data, inklusive personuppgifter, om myndigheter begär det genom lämpliga rättsliga förfaranden. Eller om andra juridiskt tekniska frågor kräver det, som upphovsrätt eller andra rättigheter, eller om vi har anledning att misstänka bedrägeri eller annan kriminell verksamhet, eller om säkerheten och skyddet för individer eller egendom kräver det. Eller om våra metoder eller tjänster missbrukas, eller om laglig eller regulatorisk efterlevnad annars kräver det. I sådana fall kan vi använda eller avstå från eventuella rättsliga rättigheter eller skyldigheter.

Partners och företagsförvärv: Vi kan dela dina data, inklusive personuppgifter, med vårt moderbolag, underleverantörer, partners eller andra anknutna enheter. Vi kan också dela data i samband med ett betydande företagsförvärv (t.ex. om en betydande del av vår verksamhet säljs till ett annat företag eller slås samman med ett annat företag). I sådana fall kommer även förvärvarens eller den nya partnerns integritetspolicy att gälla för dina data.

5. Hur länge vi behåller information

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Generellt sett lagras data tills de inte längre behövs för att tillhandahålla tjänster till dig eller för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Data kan dock lagras under längre perioder om det krävs enligt lag, till exempel för att lösa tvister, förhindra bedrägerier eller missbruk, verkställa avtal eller uppfylla våra lagliga skyldigheter.

6. Direktmarknadsföring

Vi kan använda dina uppgifter för att skicka erbjudanden, nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial via e-post, SMS, telefon eller andra elektroniska medel, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kan även dela dina uppgifter med våra partners för marknadsföringsändamål, som beskrivs i denna integritetspolicy.

Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföringskommunikation genom att klicka på avregistreringslänken som finns i våra marknadsföringsmeddelanden eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som tillhandahålls i avsnitt 11. Observera dock att även om du väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation, kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden till dig, såsom uppdateringar av tjänster eller säkerhetsmeddelanden.

7. Särskild notering om barns integritet

Vår tjänst är inte avsedd för barn under 18 år, och vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har lämnat personlig information till oss utan ditt samtycke, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som tillhandahålls i avsnitt 10, så kommer vi att vidta åtgärder för att radera barnets personliga information från våra system.

8. Hur vi skyddar data

Vi tar säkerheten för dina uppgifter på allvar och har implementerat olika säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Dessa åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, kryptering, pseudonymisering, åtkomstkontroller och regelbundna säkerhetsbedömningar.

9. Uppdateringar eller ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla förändringar i vår databehandlingspraxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga förändringar i denna integritetspolicy genom att publicera den reviderade integritetspolicyn på vår webbplats eller på annat sätt som krävs enligt lag. Den reviderade integritetspolicyn träder i kraft från och med publiceringsdatumet. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information.

10. Cookies

Vad är cookies och liknande teknologier?

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) begär vår webbplats uttryckligt samtycke från våra användare för användning av cookies och liknande spårningsteknologier.

När du först besöker vår webbplats kommer en banner för samtycke till cookies att visas. Denna banner kommer att förklara användningen av cookies och be om ditt uttryckliga samtycke till användning av icke-nödvändiga cookies. Du kommer att ha möjlighet att acceptera alla cookies, vägra icke-nödvändiga cookies eller anpassa dina cookieinställningar. Detaljerad information om varje typ av cookie kommer att finnas tillgänglig för dig för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Du kan ändra dina cookiepreferenser när som helst genom att besöka vår sida för Cookieinställningar. Att dra tillbaka samtycke kommer inte att påverka lagligheten av behandling baserad på samtycke före dess återkallelse.

När du använder vår tjänst sparar din webbläsare en cookie-fil på din enhet. Cookies är funktionella verktyg som används för en mängd olika ändamål. Dessutom kan liknande teknologier som webb-beacons eller pixlar också användas. Cookies kan förbättra din upplevelse av tjänsten genom att behålla dina föredragna inställningar, lösenord och andra anpassningar. De möjliggör också mer precisa annonsmålningar baserade på dina intressen. Mer insikter om cookies kan hittas på www.allaboutcookies.org.

Lagen kräver att samtycke begärs för användning av cookies i fall som kan påverka en användares integritet. Cookies kan inte skada din programvara eller enheter, inte heller kan de läsa annan information från enhetens hårddisk eller sprida virus.

Du har möjlighet att radera våra cookies via inställningarna i din webbläsare. Var dock medveten om att inaktivering av cookies kan kompromissa funktionaliteten och den övergripande upplevelsen av vår tjänst. Utöver cookies använder vi också andra ovan nämnda teknologier för att förbättra kvaliteten och utformningen av tjänsten. Med dessa teknologier på plats kan du till exempel kringgå behovet av att mata in dina inloggningsuppgifter och personliga inställningar varje gång du använder tjänsten. Vi kan också anpassa din användarresa, övervaka din aktivitet och sammanställa användningsstatistik från dina interaktioner med tjänsten.

Anledningar bakom vår användning av cookies och liknande teknologier

Vi kan samla in anonyma data via cookies och dessa teknologier som rör din interaktion med tjänsten, dina enhetsspecifika detaljer, webbläsardetaljer och besöksmönster. Till exempel kan vi logga detaljer som din besöks tidsstämpel och de länkar du engagerar dig med.

Vi kan också tillåta tredjepartsleverantörer (enheter som hanterar specifika tjänster för oss som kundsupport, marknadsföring, analys, annonsövervakning eller helpdesk) att visa annonser inom vår tjänst. Dessa tredjepartsleverantörer kan använda liknande teknologier för att extrahera icke-personliga data. Vi delar aldrig dina personliga data med tredje part om det inte uttryckligen framhävs i denna integritetspolicy.

Vilka fördelar erbjuder cookies?

Cookies kan lagra information under ett besök och mellan besök. Detta är ibland nödvändigt ur webbplatsens tekniska driftsperspektiv. Ofta används cookies också för att förbättra användbarheten på webbplatsen samt för att övervaka och spåra användaraktivitet mellan sidladdningar.

Information om cookies och cookieinställningar

10.1 Nödvändig

CookieSyfte
InternalInternt Dessa cookies är avgörande för att möjliggöra kärnfunktionerna på vår webbplats. De säkerställer säkerhet, integritet och konsekvent användarupplevelse genom att upprätthålla sessionsintegritet, autentiseringsstatus och användarinställningar. Nödvändiga cookies samlar inte in personuppgifter utöver vad som krävs för att driva webbplatsen och spårar inte användaraktivitet över internet. Internt: Inkluderar cookies som hanterar användarsessioner, webbplatssäkerhetsfunktioner och säkerställer att användargränssnittsinställningar (som språk- eller platsinställningar) kommer ihåg över sessioner.

10.2 Analytisk

CookieSyfte
MicrosoftAnvänds för att samla in insikter om användarbeteende genom funktioner som värmekartor och sessionsinspelningar, som hjälper till att identifiera områden på webbplatsen där användare tillbringar mer tid och interagerar mer intensivt. Denna information är avgörande för att optimera webbplatsens layout, förbättra användargränssnitten och säkerställa en sömlös användarupplevelse. Dessa analyser stöder också beslutsfattande om webbplatsförbättringar och justeringar av innehållsstrategier.
GoogleAnvänds för att samla in och analysera hur besökare interagerar med vår webbplats, spåra åtgärder som sidvisningar och klick. Dessa datahjälper oss att förbättra webbplatsens prestanda, skräddarsy användarupplevelsen och optimera våra tjänster. Den informerar också om våra marknadsföringsstrategier genom att utvärdera annonseffektivitet och användarengagemang.
Visual Website OptimizerVWO-cookies används för att utföra A/B-tester och anpassa användarupplevelser på vår webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förstå hur olika versioner av en sida presterar när det gäller användarengagemang, vilket gör att vi kan optimera webbinnehåll och layout baserat på faktiska användarsvar. De gör det också möjligt för oss att leverera skräddarsytt innehåll till användare baserat på deras interaktioner och preferenser, vilket förbättrar användbarheten och effektiviteten på vår webbplats. Dessa insikter är avgörande för att fatta datadrivna beslut för att förbättra webbplatsens övergripande funktionalitet och användarnöjdhet.

10.3 Marknadsföring

CookieSyfte
FacebookDessa cookies används för att leverera personlig reklam från Facebook Inc. baserat på ditt surfbeteende och interaktioner på vår webbplats. De hjälper oss att mäta och förbättra effektiviteten hos våra annonser, så att du ser de mest relevanta erbjudandena och kampanjerna. Dessa cookies underlättar också remarketinginsatser för användare som har besökt vår webbplats, vilket ökar vårt engagemang med potentiella kunder.
GoogleDessa cookies gör det möjligt för oss att visa dig skräddarsydda annonser på Googles plattformar baserat på dina tidigare interaktioner och besök på vår webbplats. De hjälper till att optimera våra annonskampanjer, mäta deras resultat och förstå användarnas preferenser för att förbättra annonsrelevansen. Dessutom stöder de remarketinginsatser för att nå besökare som har visat intresse för våra tjänster, vilket förbättrar omvandlingsfrekvensen och marknadsföringseffektiviteten.
CriteoCriteo cookies används för att visa personliga annonser för användare baserat på tidigare surfbeteende på vår webbplats. Dessa cookies hjälper till att analysera annonsprestanda och användarengagemang, vilket gör att vi kan förfina våra annonseringsstrategier för bättre relevans och effekt. De underlättar också dynamisk retargeting, som syftar till att åter engagera användare som har visat intresse för specifika produkter eller tjänster, och därigenom förbättra effektiviteten i våra marknadsföringsinsatser.
MicrosoftDessa cookies gör det möjligt för oss att visa dig skräddarsydda annonser på Microsofts plattformar baserat på dina tidigare interaktioner och besök på vår webbplats. De hjälper till att optimera våra annonskampanjer, mäta deras resultat och förstå användarnas preferenser för att förbättra annonsrelevansen. Dessutom stöder de remarketinginsatser för att nå besökare som har visat intresse för våra tjänster, vilket förbättrar konverteringsfrekvenser och marknadsföringseffektivitet
RedditReddit-cookies används för att leverera personliga reklamupplevelser baserat på ditt surfbeteende och interaktioner på vår webbplats. Dessa cookies hjälper oss att spåra effektiviteten av våra annonser på Reddit, vilket gör att vi kan skräddarsy våra kampanjer för maximal relevans och effekt. De stödjer våra ansträngningar att rikta in sig på specifika användarsegment, förbättra precisionen i våra marknadsföringsstrategier och öka engagemanget genom relevanta annonsplaceringar på Reddit-plattformen.
TiktokDessa cookies används för att leverera personlig reklam från TikTok baserat på ditt surfbeteende och interaktioner på vår webbplats. De hjälper oss att mäta och förbättra effektiviteten hos våra annonser, så att du ser de mest relevanta erbjudandena och kampanjerna. Dessa cookies underlättar också remarketinginsatser för användare som har besökt vår webbplats, vilket ökar vårt engagemang med potentiella kunder.
TaboolaTaboola cookies används för att visa personliga annonser för användare baserat på tidigare surfbeteende på vår webbplats. Dessa cookies hjälper till att analysera annonsprestanda och användarengagemang, vilket gör att vi kan förfina våra annonseringsstrategier för bättre relevans och effekt. De underlättar också dynamisk retargeting, som syftar till att åter engagera användare som har visat intresse för specifika produkter eller tjänster, och därigenom förbättra effektiviteten i våra marknadsföringsinsatser

11. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller våra dataprocesser, eller om du vill utöva dina rättigheter gällande dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Draivi Media Oy adress: Draivi Media Oy, Runebergsgatan 5B, 00100 Helsingfors, FINLAND

Kontaktperson: Oula Lehtinen
E-post: kundtjanst@natfinans.se

Du har också rätt att kontakta Dataombudsmannens byrå, Gatuadress: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsingfors, Postadress: PL 800, 00531 Helsingfors, Finland, Växel: +358 29 566 6700 och E-post (register): tietosuoja(at)om.fi ELLER till din lokala myndighet i Sverige, https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/ Svenska Datainspektionen (Datainspektionen) (DPA).

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 29 april 2024.