Ett billån med restvärde innebär att man endast tar ett lån för bilens beräknade värdeminskning. Det gör att månadskostnaden för lånet är mycket billigare än om man tar ett billån för hela bilen. Haken är att man, efter lånets löptid har gått ut behöver antingen behöver betala restvärdet till bilhandlaren eller lämna (sälja) tillbaka den.

Hur fungerar billån med restvärde?

När man köper en bil med restvärde så lånar man endast för vad värdeminskningen beräknas bli, med bilen som säkerhet. Det här finansieringsalternativet brukar kräva att man går in med en kontantinsats på minst 20% av bilens prislapp.

Hur beräknas värdeminskningen?

Bilhandlaren gör en beräkning på värdeminskningen som baseras på flera olika faktorer. De vanligaste är:

 • Löptid på lånet: brukar variera mellan 12 och 36 månader, där 36 månader är vanligast.
 • Planerad körsträcka: beräknad körsträcka är något man oftast behöver uppge och kan påverka avtalet. Det är viktigt att ha koll på vid avtal med garanterat restvärde.
 • Bilmodell: Olika bilmodeller kan ha olika beräknade värdeminskningar, även om nypriset är ungefär densamma.

När lånet sedan har löpt ut är det dags att betala av restvärdet. Oftast har man flera olika alternativ till hur man kan göra detta:

 • Ta ett nytt lån för att betala av bilen
 • Betala av restvärdet direkt
 • Lämna tillbaka bilen
 • Byta till en ny bil med ett nytt restvärdelån

Lån med restvärde är alltså ett väldigt flexibelt finansieringsalternativ vid köp av bil. Det gör att totala lånet blir lägre vilket betyder både lägre ränta och amorteringar. När löptiden sedan har gått ut får du själv välja om du vill köpa ut bilen eller lämna tillbaka den igen. Kanske känner du att det är dags för en ny bil och då har du chansen till ett smidigt bilbyte.

Garanterat restvärde

Garanterat restvärde

När man köper bil med restvärde kan det antingen erbjudas ett garanterat restvärde eller ett beräknat restvärde. Om restvärdet är garanterat så kommer bilhandlaren garanterat köpa tillbaka din bil vid slutet av löptiden, ifall inga större skador har skett. Att de köper tillbaka den betyder praktiskt taget att du lämnar tillbaka bilen igen utan att längre ha någon skuld.

Skulle restvärdet bara vara beräknat, och inte garanterat så behöver du betala resten av bilen efter att löptiden har gått ut. Om bilen är värd mindre kan det betyda att du står med en skuld trots att du inte längre har någon bil. Å andra sidan om bilen skulle vara värd mer än vad det beräknade restvärdet var kommer du att få tillbaka pengar när du säljer din bil.

Som konsument är det, som det låter mycket säkrare att ta ett lån med restvärde. Då kan du vara säker på att inte stå där med en extra skuld även om bilen hade sjunkit i värde mer än beräknat. Skulle bilen vara värd mer än restvärdet har du oftast chansen att förlänga finansieringen av den alternativt köpa ut bilen direkt. Väljer man att köpa utan denna garant kan du komma att bli återbetalningsskyldig om bilen har fått en större värdeminskning än beräknat.

Vi rekommenderar på grund av ovan anledningar att alltid välja en bilhandlare som kan erbjuda ett garanterat restvärde.

Skillnaden mellan leasing och lån med restvärde

Att leasa en bil och att köpa en genom lån med restvärde kan vara svåra att skilja på. De har många liknelser i vad de erbjuder. Den huvudsakliga skillnaden är att man hyr bilen om man leasar den, och köper man bilen med ett restvärdeslån så äger man den istället. Men vad är skillnaden rent praktiskt?

Skillnader:

 • Kontantinsats: Väljer man att köpa bilen genom lån med restvärde är det ett krav att betala en kontantinsats på minst 20%. Detta gäller inte för leasing, där man endast hyr bilen. Leasing kan istället komma med högre månadskostnader för att skydda bilhandlaren mot bilens värdeminskning,
 • Ägande: Vid köp med hjälp av lån är det du som beslutar vad du vill göra med bilen när löptiden har gått ut, till exempel köpa ut den. Om du istället leasar bilen behöver du returnera den när avtalstiden har utgått. Det går att avtala om garanterat restvärde för leasingbilar också, så att du kan köpa ut den om så önskas.

För- och nackdelar med restvärde

Det finns båda för- och nackdelar när det kommer till de flesta finansieringsformer, vilket även gäller lån med restvärde. Vi kommer nedan gå igenom de främsta anledningarna för emot att välja detta alternativ.

Fördelar:

 • Lägre lånebelopp: När man tar lån med restvärde betyder det att man endast lånar upp till en del av bilens kostnad. Det gör att räntan blir lägre på grund av lägre skuld och att amorteringen också blir lägre. De månatliga betalningarna kommer därför vara billigare.
 • Garanterat restvärde: Att köpa en bil är nästan garanterat en förlustaffär men det kan vara svårt att räkna på hur stor förlusten kommer att bli. Genom att ha ett garanterat restvärde kan du känna dig trygg med att det finns ett tak på värdeminskningen.
 • Flexibilitet: När lånets löptid har gått ut har du flera olika alternativ att välja bland vad du kan göra med din bil. Det går att behålla bilen genom att köpa ut den alternativ förlänga finansieringen med hjälp av billån eller så kan du lämna tillbaka bilen till bilhandlaren. Vill du byta bilen mot en annan bil så är det oftast smidigt att göra detta.

Nackdelar:

 • Kräver kontantinsats: Att köpa bilen med billån finns det ett krav på att man måste gå in med en kontantinsats på minst 20%. Det innebär att man redan behöver ha kapital för att täcka denna initiala betalning. Har man detta kapital kan ett bättre alternativ vara att ta ett privatlån.
 • Lån tas med bilen som säkerhet: Med denna finansieringsform tas bilen som säkerhet för lånet. Det betyder att bilhandlaren har rätt att kräva tillbaka bilen om man inte lyckas betala tillbaka sitt lån. Det gör det mer komplicerat att sälja vidare bilen om du önskar göra det, ifall det du får för den inte täcker hela ditt lån och restvärdet. Då behöver köparen ta över lånet från dig vilket brukar komma med extra kostnader och komplexitet.

Vanliga frågor och svar

Vad är restvärde?

Restvärde är bilens beräknade marknadsvärde efter ett låns avtalstid har gått ut. Man lånar endast för bilens förväntade värdeminskning under lånets löptid. När löptiden sedan har gått ut har du möjligheten att antingen köpa ut bilen till restvärdet eller att lämna tillbaka den.

Varför ska man köpa bil med restvärde?

Billån med restvärde är ett lån för dig som föredrar lägre månadsbetalningar och högre flexibilitet. Det gör att räntan och amorteringarna blir lägre. Det är ett extra attraktivt val ifall du gillar att byta bil ofta, cirka en gång var tredje år.

Är det bra med högt eller lågt restvärde?

Har du avtal med garanterat restvärde är det bra om det ligger högt. Det gör att du kommer betala mindre för lånet du tar. Om det å andra sidan inte är ett garanterat restvärde kan det vara en stor risk om det ligger högt. Skulle restvärdet vara högre än marknadsvärdet vid när lånets löptid har gått ut finns risken att du inte kan sälja den till restvärdes belopp. Du kommer då behöva betala mellanskillnaden.