Kontokredit är en flexibel form av kredit som ofta erbjuds av banker och andra finansiella institutioner. Den fungerar som en ekonomisk buffert som kan användas när det behövs, vilket ger konsumenter och företag möjlighet att hantera oförutsedda utgifter eller likviditetsproblem. I denna artikel kommer vi att utforska vad kontokredit är, hur den fungerar, vilka fördelar och nackdelar som finns, samt när det kan vara lämpligt att använda denna typ av kredit.

Finansiera dina köp på upp till 600.000 kr

Lånebelopp
Återbetalningstid
Månadskostnad
211 kr
Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 310000 kr med 12 års löptid, nominell ränta 6.94 % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 7.17 %. Totalt belopp att betala: 457643 kr. Månadskostnad: 3178 kr fördelat på 144 betalningstillfällen.

Vi samarbetar med 50 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 4,75% - 33,99% (Uppdaterat januari 2024).

Vi är i samarbete med:
SamblaKlaralån Enklare

Definition

Kontokredit är en kredit kopplad till ditt bankkonto. När du ansöker om kontokredit fastställer banken en kreditgräns baserad på din kreditvärdighet och ekonomiska situation. Du kan sedan använda dessa pengar vid behov, och du betalar endast ränta på det belopp du faktiskt har utnyttjat.

Hur fungerar det?

 1. Ansökan och godkännande: Du ansöker om kontokredit hos din bank eller kreditgivare. De kommer att bedöma din kreditvärdighet och bestämma en kreditgräns.
 2. Tillgång till kredit: När kontokrediten är godkänd kopplas den till ditt bankkonto. Har du inte redan ett konto hos kreditgivaren så skapas ett nytt till dig. Du kan nu använda krediten när ditt kontosaldo inte räcker till.
 3. Återbetalning: Du betalar tillbaka det belopp du har använt, plus ränta. Räntan beräknas dagligen på det utnyttjade beloppet.

Fördelar med kontokredit

Kontokredit erbjuder flera fördelar som gör den till en attraktiv lösning för både privatpersoner och företag:

 • Flexibilitet: En av de största fördelarna med kontokredit är dess flexibilitet. Du har tillgång till pengar när du behöver dem, utan att behöva ansöka om lån varje gång.
 • Snabb tillgång till medel: Eftersom krediten redan är godkänd och kopplad till ditt konto kan du snabbt och enkelt använda den vid behov.
 • Betala endast för vad du använder: Du betalar ränta endast på det belopp du har utnyttjat, inte på hela kreditgränsen.
 • Förbättrad kassaflödeshantering: För företag kan kontokredit hjälpa till att hantera kassaflödesproblem genom att ge snabb tillgång till kapital.
 • Ingen fast återbetalningsplan: Till skillnad från traditionella lån har kontokredit ingen fast återbetalningsplan, vilket ger dig frihet att betala tillbaka när det passar dig. Du kan välja att betala av allt på en gång eller amortera av skulden månadsvis.

Nackdelar med kontokredit

Trots fördelarna finns det också några potentiella nackdelar med kontokredit som är bra att ha i åtanke:

 • Högre ränta: Räntan på kontokredit är ofta högre jämfört med andra typer av lån, särskilt om du ofta utnyttjar en stor del av din kreditgräns.
 • Risk för överanvändning: Den enkla tillgången till kredit kan leda till överanvändning och ekonomiska problem om du inte hanterar krediten ansvarsfullt.
 • Årliga avgifter: De flesta banker tar ut en årlig avgift för att ha en kontokredit, även om du inte använder den. Avgiften brukar vara en procentuell andel av den totala tillgängliga krediten.
 • Påverkan på kreditvärdighet: Frekvent användning av kontokredit och oförmåga att återbetala i tid kan påverka din kreditvärdighet negativt. Utöver det så påverkas kreditvärdigheten även om krediten inte används vilket kan göra det svårare att få lån medan kreditkontot är öppet.

När är det lämpligt att använda kontokredit?

Kontokredit kan vara en användbar ekonomisk resurs i flera olika situationer. Oftast är den extra bra att ha när oväntade utgifter sker, såsom för reparation av bilen, veterinärbesök eller tillfällig löneminskning på grund av sjukdom.

Har man oregelbundna inkomster kan en kontokredit vara till hjälp om man vid någon månad har lägre inkomst än beräknat. Det är dock viktigt att betona att man inte bör överanvända krediten och hamna i en ekonomiskt nedåtgående spiral. Försök att budgetera för att undvika att använda stor del av kontokrediten då räntan generellt är hög.

Hur ansöker man om kontokredit?

Att ansöka om kontokredit är vanligtvis en enkel process, men det kräver att du uppfyller vissa kriterier och att banken bedömer din kreditvärdighet. Här är en steg-för-steg-guide till hur du på bästa sätt ansöker om kontokredit:

1. Utvärdera ditt behov: Innan du ansöker, överväg noggrant hur mycket kredit du behöver och hur du planerar att använda den. Banker tar ofta en procentuell avgift av din totala kredit. Det är därför billigare att ha en låg kontokredit jämför med en hög.

2. Jämför erbjudanden: Olika banker och kreditgivare erbjuder olika villkor och räntor. Jämför erbjudanden för att hitta det som passar dig bäst.

3. Samla nödvändig dokumentation: Du kan komma att behöva tillhandahålla information om din ekonomiska situation, inklusive inkomstuppgifter, skulder och tillgångar. Detta är ofta fallet, speciellt om du har låg kreditvärdighet.

4. Ansök om kontokredit: Ansök online eller på din bank. Gör du det online så räcker det oftast att signera med sin BankID. Om du gör det hos bankkontoret eller över telefon kommer du behöva ange dina personuppgifter till handläggaren.

5. Vänta på godkännande: Banken kommer att granska din ansökan och bedöma din kreditvärdighet. Detta kan ibland ta några dagar beroende på bank och din situation.

6. Underteckna avtalet: Om du blir godkänd kommer du att behöva underteckna ett avtal som specificerar villkoren för din kontokredit.

7. Tillgång till kredit: När avtalet är undertecknat och godkänt, kommer kontokrediten att kopplas till ditt bankkonto och du kan börja använda den.

Tips för ansvarsfull användning av kontokredit

För att undvika ekonomiska problem och maximera fördelarna med kontokredit så bör det användas ansvarsfullt. Nedan är några tips på hur vi tycker krediten bör användas:

 • Överskrid inte din kreditgräns: Håll dig inom din kreditgräns för att undvika höga avgifter och för stor negativ påverkan på din kreditvärdighet.
 • Betala tillbaka i tid: Försök att betala tillbaka det utnyttjade beloppet så snart som möjligt för att minimera räntekostnader.
 • Använd kredit för nödvändiga utgifter: Använd kontokredit främst för oförutsedda utgifter eller nödvändiga inköp, inte för onödiga konsumtionsvaror.
 • Ha en återbetalningsplan: Skapa en plan för hur du ska betala tillbaka utnyttjad kredit för att undvika att skulden växer över tid. Skapa gärna planen innan du använder en del av din kredit för att vara väl förberedd när oväntade utgifter dyker upp.
 • Håll koll på räntan: Var medveten om den ränta du betalar på din kontokredit och hur den påverkar dina totala kostnader.

Exempel på situationer där kontokredit är användbar

För att illustrera hur kontokredit kan vara till hjälp i verkliga situationer, låt oss titta på några exempel:

 • Tillfälligt bortfall av inkomst: Det kan handla om att man blir varslad eller sjukskriven som gör att man får en mindre inkomst. Jobbar man som frilansare kan man ha oregelbundna inkomster beroende på när kunder betalar för tjänster. Om en kunds betalning försenas kan kontokredit användas för att täcka levnadskostnader tills betalningen kommer in. Kom ihåg att det inte är en långsiktig lösning utan bara tillfälligt när intäkterna blir lägre än budgeterat.
 • Renovering av hemmet: Ett par kan bestämma sig för att göra nödvändiga renoveringar i sitt hem. Istället för att ta ett större lån kan de använda kontokredit för att täcka kostnaderna löpande och betala tillbaka när de har medel tillgängliga. På så sätt är man mer flexibel med sina utgifter som inte alltid är lätta att räkna på
 • Reparation av bil: Går bilen sönder så betyder det oftast en väldigt tråkig extra utgift som man inte har räknat med. Har man inte pengar tillgängligt för att laga bilen så är det ett bra tillfälle att använda sig av kontokredit. Det brukar bli billigare än att ta eventuell avbetalning hos verkstaden.

Sammanfattning

Kontokredit är en flexibel och användbar ekonomisk lösning som kan hjälpa både privatpersoner och företag att hantera oförutsedda utgifter och kassaflödesproblem. Genom att förstå hur kontokredit fungerar, dess fördelar och nackdelar, och genom att använda den ansvarsfullt, kan du dra nytta av denna kreditform utan att riskera din ekonomiska stabilitet. Innan du ansöker om kontokredit är det viktigt att noggrant undersöka hur stor kredit du är i behov av. Fundera på vilka oväntade utgifter som kan komma att komma, så som bortfall av inkomst eller bilreparation. Jämför sedan olika erbjudanden och välj det som passar dig bäst. Det är bra att planera när du eventuellt ska använda krediten och hur du efteråt ska återbetala den. Detta görs med fördel innan man får behov av att använda kreditkonto.